24 september 2018

De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang

De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang

Woensdagavond 19 september ben ik in Hoogeveen naar de informatieavond Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang geweest. Georganiseerd en gefinancierd door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, Het kinderopvangfonds en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK)

Glalt Jellesma, voorzitter van BOinK opende de avond met nog even extra aandacht op de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met het afwegingskader.

De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang is een instrument waarmee de gastouderopvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen. Dit boek en meetinstrument is geschreven voor zowel gastouderbureaus als voor de  gastouders zelf. Het gebruik van de Kwaliteitsmonitor maakt duidelijk wat de sterke en zwakkere kanten van de opvang zijn en op welke concrete punten de kwaliteit (verder) verbeterd kan worden.

de_kwaliteitsmonitor_gastouderopvang_310167.jpg

De kwaliteitsmonitor Gastouderopvang bevat twee theoretische hoofdstukken (hoofdstik 1 en 2) en drie praktische hoofdstukken (hoofdstuk 3 t/m 5). In hoofdstuk 1 wordt er ingegaan op de achtergrond van het zelf-evaluatie instrument en de relatie met de basisdoelen uit de Wet kinderopvang. In hoofdstuk 2 worden drie deelinstrumenten besproken, namelijk 1 - De interactieve vaardigheden van de gastouder 2 - Kwaliteit van de leefomgeving en 3 - Structurele kwaliteit. Hoofdstuk 3 bevat een praktische handleiding over de zes interactievaardigheden. Hoofdstuk 4 geeft handvaten en uitleg over het gebruik van de observatielijst Kwaliteit van de Leefomgeving voor kinderen. In het laatste hoofdstuk komen aandachtspunten voor structurele kwaliteit aan de orde.

Het boek is uitgegeven door Uitgeverij SWP. ISBN 978 90 8850 792 2