Nieuws

Commissievergaderingen

Mayke van Klaveren
Mayke van Klaveren
8 februari 2022

Gastouderland Noord-Friesland heeft een gastoudercommissie en een oudercommissie.

De gastoudercommissie: Deze komt altijd in maart en in september bij elkaar. Naast het behandelen van interessante thema's, worden diverse casussen besproken met elkaar. Gastouders geven elkaar tips en ideeën. Duidelijk is dat de gastouder er niet alleen voor staat!

De oudercommissie: Deze komt altijd in april en in oktober bij elkaar. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Dit doen zij door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan Gastouderland en Mayke van Klaveren van Gastouderland Noord-Friesland.

Sharing is caring: